שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

החשמל שיופק באמצעות המתקן יימכר לחברת החשמל וההכנסות, ברמה עקרונית, חייבות במס הכנסה. על מנת לתת תמריץ כלכלי לשימוש בטכנולוגיה מתקדמת זו ליצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש (תחום שבו יש לישראל יתרון טבעי), נקבע כי ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל יהיו פטורות ממס, בתנאי שההספק של המתקן הנו עד 4 קילו-וואט, וסך כל ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל נמוכות מ- 18,000 ש"ח בשנה. ההטבה תינתן למשק בית שהכנסתו ממכירת חשמל אינה מהווה הכנסה מעסק או משלח יד.

כמו כן, ההכנסות ממכירת חשמל אינן חבות בתשלום לביטוח לאומי ומס בריאות.

אם ההכנסות השנתיות יהיו גבוהות מ-18,000 ש"ח, יוקטן הפטור ממס בהפרש שבין ההכנסה ל-18,000 ש"ח. כך, לדוגמא, אם סך ההכנסה בשנת המס 2020 ממכירת חשמל לחברת חשמל תהיה 18,300 ש"ח, יוקטן הפטורב-300 ש"ח ויהיה 17,700 ש"ח ולכן ההכנסה החייבת במס תהיה 600 ש"ח (18,300 בניכוי 17,700), והמס שיחול יהיה בהתאם לשיעור המס השולי החל על היחיד.

לחילופין, ניתן לבחור לדווח למס הכנסה על הכנסתך ממכירת חשמל לחברת החשמל ולשלם עליה מס בשיעור אחיד של 10% בתנאי שההכנסה אינה הכנסה מעסק או משלח יד ובתנאי שנוכה ממנה מלוא המס ע"י חברת החשמל. במסלול זה היחיד לא יהיה זכאי לנכות כל הוצאה שהוצאה בייצור ההכנסה ממכירת החשמל, לרבות פחת והפחתות.

ממיר מתח (אינוורטר בלועזי, מהפך בעברית) הוא רכיב מפתח באפשרויות לניצול מקורות אנרגיה מתחדשים. תפקידו הוא להפוך זרם ישר (DC) מקרינת השמש לזרם חילופין AC)) – "מחזור הדם" של משק חשמל מודרני. הוא הופך את הזרם הישר מפאנלים פוטו-וולטאיים לזרם חילופין הנהוג ברשת. רוב הלוחות הסולאריים מספקים 12V DC, ומתח זה מומר באמצעות ממיר המתח למתח ביתי רגיל (220AC) וכן בטורבינות רוח.

בניצול אנרגיות מתחדשות, מקובלים שלושה סוגים של מערכות המרת זרם: מחוברת לרשת; עצמאית; ומשולבת (היברידית).

בסוג הראשון, הפאנלים הסולריים מזינים את הממיר, וממנו לרשת. מהפכים מסוג זה מותאמים בדרך כלל למקור זרם מסוים כמו PV ועובדים במתח גבוה יותר ממהפכים עצמאיים (שלהם אין אפשרות לספק חשמל לרשת. לרוב צמודה להם מערכת מצברים הנטענים מהמקור בזרם ישר לפני העברתו למהפך). מהפכים משולבים מנצלים גם כן מצברים או סוללות ומאפשרים עבודה בשתי השיטות לעיל, למרות איבודי יעילות מסוימים באספקה לרשת.

תאים פואו-וולטאים מוגדרים לפי ערך Watt-Peak (וואט-שיא).WP היא יחידת הספק מלאכותית שהוגדרה למטרות תקינה. הצורך ביחידה כזאת נובע מכך שההספק המתקבל מקולט פוטו-וולטאי תלוי במס' גורמים:

– עוצמת האור (אור חזק מיצר זרם גדול).

– טמפרטורת הקולט (טמפרטורה גבוהה גורמת להקטנת הזרם).

– תנאים ספקטרליים שונים.

לכן, מאפיינים את הקולטים על פי הספק המופק בתנאי מבחן תקניים [STC]. תנאים אלו כוללים אור בעוצמה של 1000 W/m² ,טמפרטורת קולט של 25ºC ותנאים ספקטרליים מוגדרים AM1.5.

עוצמת קרינה של 1000 W/m² בצהרי היום היא אמנם אופיינית במקומות שונים בישראל אולם טמפרטורת הקולט בשעות הצהרים בישראל יכולה להגיע ל 70ºC בקיץ ולכן למעשה התנאים התקניים אינם יכולים להתקיים בישראל בשל טמפרטורת הקולטים הגבוהה.

על מנת לחשב את הספק הקולט ברגע נתון, חייבים לבחון מס' משתנים מטאורולוגים: הקרינה הישירה והמפוזרת ואת טמפרטורת הקולט.

פאנל סולארי (לוח או מודול הם שמות נרדפים ) הוא לוח הבנוי מתאים פוטו-וולטאים המחוברים יחדיו בתוך מסגרת מוגנת ועמידה בתנאי אקלים קשים.

פוטו משמעותו אור, וולטאי משמעותו חשמל.

תא פוטו-וולטאי הוא התקן להמרת הקרינה האלקטרו מגנטית של השמש לאנרגיה חשמלית. המרת האנרגיה מתבצעת בשלשה תהליכים:

  1. בליעה של הקרינה בחצי מוליך.
  2. יצירת זוגות של נושאי מטען חיוביים ונושאי מטען שליליים והפרדה בינים לאזורים שונים של התא.
  3. מעבר של המטענים המופרדים, דרך מגעים חשמליים, לנגד עומס.

מתא פוטו-וולטאי מתקבל מתח ישר, כמו בסוללה חשמלית. כדי להתאים את התאים להפעלת מכשירים ביתיים, או לחברם לרשת החשמל, יש להעביר את המתח שהם יוצרים דרך ממיר ההופך מתח ישר למתח חילופין.

התאים שבשימוש כיום מורכבים משתי פיסות סיליקון מוליך למחצה. פגיעת חלקיק אור (פוטון) בהן גורמת למעבר אלקטרון מפיסת סיליקון אחת לשנייה. תנועה זו של אלקטרונים היא למעשה זרם חשמלי.

פעולתו של התא מבוססת על האפקט הפוטו-וולטאי, התגלתה בשנת 1839 על ידי המדען הצרפתי אלכסנדר אדמונד בקרל. בשנת 1883 נבנה התא הפוטו-וולטאי הראשון מסלניום מצופה זהב, ובשנת 1954 נבנה במעבדות בל הלוח הפוטו-וולטאי הראשון מסיליקון. ב-1958 שיגרה ברית המועצות את הלוויין הראשון שעשה שימוש בתאים פוטו-וולטאים.

לא. חברת החשמל מתקינה 2 מונים חדשים, אחד מונה את הייצור מהמערכת ומעביר את כל החשמל שייצרת במערכת הסולארית לחברת החשמל, להפצה לפי החלטתה, ומונה שני מודד את הצריכה כרגיל.

אם המבנה הוקם לאחר שנות ה-60, תזדקק לטופס 4 והיתר בנייה.

לשאלות נוספות: info@greentops.co.il