שאלות נפוצות

שאלות נפוצות

רשות מינהל החשמל שולחת לבעלי מערכות סולאריות בנות 5 שנים ומעלה טופס הצהרה וחידוש בדיקה למתקן שברשותכם. את מילוי הטופס יבצע חשמלאי בעל רשיון המוסמך לממיר המותקן על ידי חברת הממירים. החשמלאי דרוש להיות בעל הסמכה של חברת הממירים ובעל קודי גישה אליהם.

לגרינטופס חשמלאים מוסמכים לכל סוגי הממירים הסולאריים המותקנים בארץ ושחתימתם מאושרת על ידי משרד התשתיות ורשות מינהל החשמל.

הנחה של 30% בביצוע הבדיקה למצטרפים חדשים למנוי בשירות הניטור המתקדם של גרינטופס.
* שירות הבדיקה ניתן לכל בעל מערכת סולארית שהיא

שימו לב! בדיקה תקופתית לא יכולה להתבצע על ידי כל חשמלאי. נחוץ חשמלאי בעל הסמכה של חברת הממירים ושמוכר על ידי משרד התשתיות, (חשמלאי בודק או חברה סולארית מאושרת). בעל מערכת סולארית שמערכתו תבדק על ידי חשמלאי שאינו מוסמך לכך עלול לאבד את האחריות על הממיר ועל המערכת הסולארית, ייתכן וידרש לבצע גם בדיקה חוזרת בהתאם לדרישות משרד התשתיות.

לשאלות נוספות,info@greentops.co.il

תשובה: אם עלו ההכנסות השנתיות על 18,000 ש"ח, יוקטן הפטור ממס בהפרש שבין ההכנסה לבין 18,000 ש"ח. כך לדוגמא אם סך ההכנסה בשנת המס 2009 ממכירת חשמל לחברת חשמל היה 18,300 ש"ח, יוקטן הפטורב-300 ש"ח ויהיה 17,700 ש"ח ולכן ההכנסה החייבת במס תהיה 600 ש"ח (18,300 בניכוי 17,700) , והמס שיחול יהיה בהתאם לשיעור המס השולי החל על היחיד.

לחילופין, ניתן לבחור לדווח למס הכנסה על הכנסתך ממכירת חשמל לחברת החשמל ולשלם עליה מס בשיעור אחיד של 10% בתנאי שההכנסה אינה הכנסה מעסק או משלח יד ובתנאי שנוכה ממנה מלוא המס ע"י חברת החשמל. במסלול זה היחיד לא יהיה זכאי לנכות כל הוצאה שהוצאה בייצור ההכנסה ממכירת החשמל, לרבות פחת והפחתות.

תשובה: החשמל שיופק באמצעות המתקן יימכר לחברת החשמל וההכנסות, ברמה עקרונית, חייבות במס הכנסה. על מנת לתת תמריץ כלכלי לשימושבטכנולוגיה המתקדמת ליצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש (תחום שבו יש לישראל יתרון טבעי), נקבע כי ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל יהיו פטורות ממס, בתנאי שההספק של המתקן הנו עד 4 קילו-וואט, וסך כל ההכנסות ממכירת חשמל לחברת החשמל נמוכות מ- 18,000 ש"ח בשנה.ההטבה תינתן למשק בית שאצלו ההכנסה ממכירת חשמל אינה מהווה הכנסה מעסק או משלח יד.
כמו כן, ההכנסות ממכירת חשמל אינן חבות בתשלום לביטוח לאומי ומס בריאות.

תשובה: ממיר מתח (אינוורטר בלועזי, מהפך בעברית) 'צנוע' הוא רכיב מפתח באפשרויות לניצול מקורות אנרגיה מתחדשים. תפקידו הוא להפוך זרם ישר (DC) מקרינת השמש לזרם חילופין AC)) – "מחזור הדם" של משק חשמל מודרני. הוא הופך את הזרם הישר מפאנלים פוטוולטאיים לזרם חילופין הנהוג ברשת. רוב הלוחות הסולריים מספקים 12V DC, ומתח זה מומר באמצעות ממיר המתח למתח ביתי רגיל (220AC) וכן בטורבינות רוח.
בניצול אנרגיות מתחדשות, מקובלים שלושה סוגים של מערכות המרת זרם: מחוברת לרשת; עצמאית; ומשולבת (היברידית).
בסוג הראשון, הפאנלים הסולריים מזינים את האינוורטר, וממנו לרשת. מהפכים מסוג זה מותאמים בדרך כלל למקור זרם מסוים כמו PV ועובדים במתח גבוה יותר ממהפכים עצמאיים, (שלהם אין אפשרות לספק חשמל לרשת. לרוב צמודה להם מערכת מצברים הנטענים מהמקור בזרם ישר לפני העברתו למהפך). מהפכים משולבים מנצלים גם כן מצברים או סוללות ומאפשרים עבודה בשתי השיטות לעיל, למרות איבודי יעילות מסוימים באספקה לרשת.

אופן פעולה
במהפכים פשוטים, זרם כניסה ישר מוכוון לשני מפסקי זרם (לפחות) נדלקים וכבים במהירות ומזינים צדדים מנוגדים של שנאי, ההופך אותם לזרם חילופין (בצורת גל נדרשת לאפליקציה). ברשתות העברת חשמל ארציות למשל, במתח גבוה, נדרש גל סינוס באיכות גבוהה כדי לעבוד ביעילות. ממירי גל ריבועי 'מתוקנים',למשל, הם בחירה טובה לשימושים רבים כמו בהנעת מנועים. ברשת ארצית, חשובה מאד איכות החשמל, כולל בעיית ההרמוניות. מערכות ממירים מורכבות לרשתות מפיקות גל סינוס באיכות גבוהה מזו שמתקבל מתחנות הכוח.
במהלך התפתחות הנושא, הומרו הטרזיסטורים הישנים בהתקני מיתוג מסוג תריסטורים (thyristor) או ב-SCR (כר"ת של (silicon controlled rectifier בשנות החמישים, ואיפשרו התפתחות מהפכי מעגל של מצב מוצק. כיום הפכו המוליכים למחצה אותם ניתן להפעיל אותות בקרה לתכן המועדף של מהפכי זרם. ובסקטור של אנרגיות מתחדשות, רוב מכריע של ההתקנים הם בתכן מיקרו-אלקטרוני. הם מתוכננים לספק זרם בתדירות קבועה, לרוב באמצעות סינון תהודת הרמוניות לא רצויות. אינוורטרים אלקטרוניים מודרניים הם יעילים מאד (בשיעור 90-95%), אך נדרש זרם מסוים להפעלתם והם פחות יעילים בעומסים נמוכים. יש אפוא חשיבות רבה לבחירה בגודל המתאים לשימוש המיועד. בשימושי חשמל "כבדים" מקובל שימוש באינוונטר תלת-פאזי.

תשובה: ככלל אצבע ניתן לומר כי 10 מ"ר תאים פוטו-וולטאים הם בהספק של 1 קילו-וואט שיא (1KWP)

תשובה: בשנת 2000 נערך סקר באוניברסיטת בן גוריון בשיתוף עם השירות המטאורולוגי, שבדק את ההספק השנתי מייצור חשמל מתא פוטו-וולטאי של 1 קילו-וואט שיא ב 5 ערים בישראל ליצור זרם ישר DC .
הבדיקות נעשו באופן שעתי, ע"פ נתוני מדידה מטאורולוגיים רב שנתיים (של השירות המטאורולוגי) הקרובים לממוצע הרב שנתי לאותו חודש.

להלן הנתונים:
עיר/ קווט"ש חשמל בשנה
חיפה 1517
תל אביב 1562
ירושלים 1601
באר-שבע 1644
אילת 1703

תשובה: תאים פואו-וולטאים מוגדרים לפי ערך Watt-Peak (וואט-שיא)
WP היא יחידת הספק מלאכותית שהוגדרה למטרות תקינה. הצורך ביחידה כזאת נובע מכך שההספק המתקבל מקולט פוטו-וולטאי תלוי במס' גורמים :
– עצמת האור (אור חזק מיצר זרם גדול)
– בטמפרטורת הקולט (טמפרטורה גבוהה גורמת להקטנת הזרם)
– תנאים ספקטרלים שונים
לכן מאפיינים את הקולטים על פי הספק המופק בתנאי מבחן תקניים [STC] תנאים אלו כוללים אור בעוצמה של 1000 W/m² ,טמפרטורת קולט של 25ºC ותנאים ספקטרליים מוגדרים AM1.5.
עוצמת קרינה של 1000 W/m² בצוהרי היום היא אמנם אופיינית במקומות שונים בישראל אולם טמפרטורת הקולט בשעות הצהרים בישראל יכולה להגיע ל 70ºC בקיץ ולכן למעשה התנאים התקניים אינם יכולים להתקיים בישראל בשל טמפרטורת הקולטים הגבוהה.
על מנת לחשב את הספק הקולט ברגע נתון, חייבים לבחון מס' משתנים מטאורולוגים: הקרינה הישירה והמפוזרת ואת טמפרטורת הקולט.

תשובה: פנל סולארי (לוח או מודול הם שמות נרדפים ) הוא לוח הבנוי תאים תאים  תאים פוטו וולטאים, המחוברים יחדיו בתוך מסגרת מוגנת ועמידה בתנאי אקלים קשים.

תשובה: פוטו – אור, וולטאי – חשמל.
תא פוטו וולטאי הוא התקן להמרת הקרינה האלקטרו מגנטית של השמש לאנרגיה חשמלית. המרת האנרגיה מתבצעת בשלשה תהליכים:
1. בליעה של הקרינה בחצי מוליך.
2. יצירת זוגות של נושאי מטען חיוביים ונושאי מטען שליליים והפרדה בינים לאזורים שונים של התא.
3. מעבר של המטענים המופרדים, דרך מגעים חשמליים, לנגד עומס.

מתא פוטו-וולטאי מתקבל מתח ישר, כמו בסוללה חשמלית. כדי להתאים את התאים להפעלת מכשירים ביתיים, או לחברם לרשת החשמל, יש להעביר את המתח שהם יוצרים דרך ממיר ההופך מתח ישר למתח חילופין.

תשובה: התאים שבשימוש כיום מורכבים משתי פיסות סיליקון מוליך למחצה. נוכח הבדל כימי בינהן, גורמת פגיעת חלקיק אור (פוטון) למעבר אלקטרון מפיסת סיליקון אחת לשנייה. תנועה זו של אלקטרונים היא למעשה זרם חשמלי.

תשובה: פעולתו של התא מבוססת על האפקט הפוטו וולטאי, התגלתה בשנת 1839 על ידי המדען הצרפתי אלכסנדר אדמונד בקרל (אביו של אנרי בקרל, ממגלי הרדיואקטיביות שעל שמו נקראת יחידת המידה לרדיואקטביות). בשנת 1883 נבנה התא הפוטו-וולטאי הראשון מסלניום מצופה זהב, ובשנת 1954 נבנה במעבדות בל הלוח הפוטו וולטאי הראשון מסיליקון. ב-1958 שיגרה ברית המועצות את הלוויין הראשון שעשה שימוש בתאים פוטו וולטאיים.

תשובה: לא, חברת החשמל מתקינה 2 מונים חדשים, אחד מונה את הייצור מהמערכת ומעביר את כל החשמל שייצרת במערכת הסולארית לחברת החשמל, להפצה לפי החלטתה, ומונה שני מודד את הצריכה כרגיל.

תשובה: אם המבנה הוקם בעשרים שנה האחרונות, צריך טופס 4 והיתר בנייה.

תשובה: לא. עדיין אין רגולציה לחיבור טורבינות רוח לרשת חברת החשמל. מבנה שמחובר לחברת החשמל אין אפשרות להתקין טורבינת רוח כלל וכלל.