קישורים לרשויות בנושאי חשמל סולארי ואנרגיה חליפית

קישורים לרשויות בנושאי חשמל סולרי ואנרגיה חליפית

רשות החשמל – האתר של הגוף הקובע את המדיניות והנהלים בכל הקשור לתחום הסולארי בישראל. 

חברת החשמל – האתר של חברת החשמל כולל מידע רב, בין השאר הסדרים, תקנות, חידושים.

 

המשרד להגנת הסביבה – אתר ממשלתי המציע מידע מגוון ועדכני לגבי עניינים ברומה של סביבה. כולל חדשות, נתונים עדכניים על פעילות ואירועים של הארגונים השונים, מידע על מפגעים סביבתיים וזיהום אוויר ועוד. לאתר יש גרסה בערבית ובאנגלית.

אתר המשרד להגנת הסביבה בערבית, האתר הממשלתי הכי גדול בערבית ובכלל אחד האתרים המפורטים בערבית שקמו בארץ.

המשרד להגנת הסביבה – אתר ממשלתי המציע מידע מגוון ועדכני לגבי עניינים ברומה של סביבה. כולל חדשות, נתונים עדכניים על פעילות ואירועים של הארגונים השונים, מידע על מפגעים סביבתיים וזיהום אוויר ועוד. לאתר יש גרסה בערבית ובאנגלית.