מצרכן-לייצרן חשמל

מצרכן לייצרן חשמל

GreenTops מערכות מלווה את לקוחותיה בכל הליכי הפרויקט, טכני / הנדסי, האישורים מול הרשויות, וכו'.
• ייעוץ, בחירת והתאמת המערכת עם צוות GreenTops מערכות
• הגשת טופס בקשת חיבור לחברת החשמל – טופס בקשת חיבור
• חתימת הסכם התקשרות עם GreenTops מערכות
• קבלת אישור מהוועדה לתכנון ובניה במועצה / עירייה בסיוע צוותGreenTops  מערכות (יש לוודא שברשותך טופס 4 והיתר בנייה במידה והמבנה הוקם ב 20 שנה האחרונות).
• הגשת הסכם לחברת החשמל וקבלת הנחיות
• תאום ובדיקה תאימות בשטח הלקוח ע"י חברת החשמל, בליווי חשמלאי / מהנדס חשמל מצוות GreenTops מערכות
GreenTops מערכות מזמינה את המערכת 
• GreenTops מערכות מתקינה את המערכת
• חיבור המערכת לחברת החשמל בליווי חשמלאי / מהנדס חשמל מצוות  GreenTops מערכות
• GreenTops מערכות אחראית לקבלת היתר להפעלת מתקן פוטו וולטאי ממשרד התשתיות

ייצור חשמל נקי  תוך ייצור הכנסה כספית.
קבלת חשבון חשמל ושיק מחברת החשמל, למשך עשרים שנה לפחות