מצרכן-לייצרן חשמל

מצרכן לייצרן חשמל

GreenTops מערכות מלווה את לקוחותיה בכל הליכי הפרויקט, טכני / הנדסי, האישורים מול הרשויות, וכו'.
• ייעוץ, בחירת והתאמת המערכת עם צוות GreenTops מערכות
• הגשת טופס בקשת חיבור לחברת החשמל – טופס בקשת חיבור
• חתימת הסכם התקשרות עם GreenTops מערכות
• קבלת אישור מהוועדה לתכנון ובניה במועצה / עירייה בסיוע צוותGreenTops מערכות (יש לוודא שברשותך טופס 4 והיתר בנייה במידה והמבנה הוקם ב 20 שנה האחרונות).
• הגשת הסכם לחברת החשמל וקבלת הנחיות
• תאום ובדיקה תאימות בשטח הלקוח ע"י חברת החשמל, בליווי חשמלאי / מהנדס חשמל מצוות GreenTops מערכות
GreenTops מערכות מזמינה את המערכת
GreenTops מערכות מתקינה את המערכת
• חיבור המערכת לחברת החשמל בליווי חשמלאי / מהנדס חשמל מצוות GreenTops מערכות
GreenTops מערכות אחראית לקבלת היתר להפעלת מתקן פוטו וולטאי ממשרד התשתיות

ייצור חשמל נקי  תוך ייצור הכנסה כספית.
קבלת חשבון חשמל ושיק מחברת החשמל, למשך עשרים שנה לפחות