מצרכן-לייצרן חשמל

מצרכן לייצרן חשמל

GreenTops מערכות מלווה את לקוחותיה בכל תהליך הפרויקט – בהיבטים הטכניים/הנדסיים, הביורוקרטיים (אישורים מול הרשויות) ועוד.

איך זה עובד?

– יש לוודא כי ברשותך טופס 4 והיתר בנייה למבנה עליו תותקן המערכת (למערכת הסולארית עצמה. עד גודל של 700 קוו"ט יש פטור מהיתר).

– חתימה על הסכם התקשרות עם GreenTops.

– צוות GreenTops מייעץ ומסייע בבחירה והתאמה של האסדרה הטובה ביותר ללקוח ולמערכת.

– אנשי המקצוע של GreenTops מתכננים את המערכת המיטבית ביותר בהתאם לתנאי השטח ותוך תאום עם הלקוח.
– הגשת טופס בקשת שילוב למתקן פוטו-וולטאי מחברת החשמל – בקשה לשילוב מתקן .

– השגת כל האישורים והתיאומים הנדרשים מול חח"י, תיאומים טכניים, קבלת אישור PV, כל הבדיקות הנדרשות – עד לחיבור המערכת לרשת החשמל (תשלום אגרות לחח"י – באחריות הלקוח).

– תיאום ובדיקת תאימות בשטח הלקוח ע"י חברת החשמל, בליווי חשמלאי/מהנדס חשמל מצוות GreenTops. 

– טיפול בכל ההיבטים התכנוניים: מדידות, אישורי קונסטרוקציה וכד'.

– GreenTops אחראית לקבלת היתר הפעלה ממינהל החשמל במשרד האנרגיה.

-דיווח מקוון לוועדה על מערכת סולארית כנדרש על פי חוק (מדווח אוטומטית גם לרשות כבאות האש).

– הנחיית והכוונת פתיחת ספק בחח"י ודאגה לחתימת הלקוח על הסכם בינו לבין חברת החשמל.

– GreenTops מתכננת, מייצרת ומזמינה את המערכת ואת רכיביה.

– GreenTops מתקינה את המערכת.

– חיבור המערכת לחברת החשמל בליווי חשמלאי מצוות GreenTops. 

ייצור חשמל נקי  תוך ייצור הכנסה כספית.
קבלת חשבון חשמל ושיק מחברת החשמל, למשך עשרים וחמש שנים לפחות.