מערכת סולארית קרקעית

מערכות סולאריות קרקעיות מאפשרות להפיק אנרגיה חשמלית מהשמש, ולמכור את החשמל המופק מהן לחברת החשמל. 

מערכות סולאריות קרקעיות, בניגוד למערכות סולאריות המותקנות על גגות בתים פרטיים או גגות של ארגונים תעשייתיים וציבוריים, מאפשרות לנצל קרקעות שאינן מיועדות לחקלאות או לבנייה – לייצור חשמל, וכפועל יוצא – לייצור הכנסה נוספת וקבועה.

על מנת להתקין מערכת סולארית קרקעית יש לעמוד בכמה תנאים בסיסיים, ביניהם גודל הקרקע, הצגת חוזה חכירה, עדיפות לשטחים בייעוד של מבני משק/תעשייה ושאינם מתאימים לגידולים חקלאיים (למעט גידולי שדה). 

לאחר עמידה בתנאים הנדרשים, יש להתאים את המערכת לתנאי הקרקע. חברת Greentops מבצעת התקנות של מערכות סולאריות קרקעיות בכל רחבי הארץ, ולה ניסיון רב שנים. ההתקנה מתבצעת על ידי התאמה מירבית של המערכת לסוג הקרקע והמבנה הטופוגרפי שלה.