מערכת סולארית קרקעית

מערכת סולארית קרקעית – של 50 קו"ט לבעלי קרקע לא מנוצלת של דונם אחד, אושרה ע"י הממשלה התקנת מערכת קרקעית. מתוך תמ"א 10 סעיף ד'10 (אושר ע"י הממשלה ב26.12.10): "…בתחום חלקות א' של הנחלות שהוקצו למתיישבים תותר בשטח שאינו מיועד למגורים בתחום חלקה א' בהקמת מתן פוטו וולטאי."חברת גרינטופס מציעה שני מסלולים: רכישה: הכנסה שנתית של בין 130,000 ש"ח במערכת נייחת ל167,000 ש"ח במערכת עוקבת שמש שכירות: הכנסה שנתית של בין 24,000 ש"ח ל 36,000 ש"ח תלוי בגודל המערכת
  • אפשרות למערכת עקיבה העוקבת אחר תנועות השמש – תוספת תפוה של עד 30%
  • אפשרות למערכת מתכווננת עונתית – תוספת תפוקה של 5%
  • מתקן נייח צמוד קרקע או מוגבה – מאפשר ניצול השטח לשימושים שונים אחרים כגון איחסון וכד'
  • מיקום דרומי אופטימלי

חברת גרינטופס מבצעת ההתקנה ע"י התאמה מירבית של המערכת לסוג הקרקע והמבנה הטופוגרפי שלה.
עיגון המערכת מתבצע על גבי כולנסאות בטון שגודלן ועומקן יקבעו בהתאם להנחיות יועץ קרקע וקונסטרוקציה


דוגמא לטרקר