חוזה לקוח מול חברת החשמל

חוזה לקוח מול חברת החשמל

     


חוזה לעשרים שנה בין הלקוח/יצרן חשמל ירוק לחברת החשמל:

לצפייה בהסכם לדוגמא לעשרים שנה בין בעלי המערכת לחברת החשמל לחצו כאן

תקנות ההסדר  –  הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל
מתקנים פוטו-וולטאים קטנים
ייצור חשמל לצריכה עצמית והעברת עודפים לרשת באמצעות טכנולוגיה פוטו-וולטאית

מהו ההסדר 
בהמשך למדיניות הממשלה לעידוד ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, נקבע הסדר מיוחד לצרכני חשמל בעלי מתקנים פוטו-וולטאים המשמשים לצריכתם העצמית והזרמת עודפי האנרגיה לרשת.
 
למי מיועד ההסדר
ההסדר מיועד ללקוחות במתח נמוך ובמתח גבוה, שברשותם מיתקנים פוטו- וולטאים קטנים. לקוחות ביתיים יכולים להתקין מתקן עד 15 קילו- וואט ולקוחות בכל תעריף אחר, יכולים להתקין מתקן פוטו-וולטאי בהספק שאינו עולה על 50 קילו- וואט.
 
התהליך הצפוי
לקוח מעוניין ירכוש בעצמו תאים פוטו-ולטאים מתאימים, העומדים בתקנים שנקבעו, ויתקינם על גג ביתו (בדרך כלל דרך חברות מתמחות שזהו עיסוקן). במקביל הלקוח יפנה לחברת החשמל, למחוז הרלבנטי, ויקבל את ההנחיות וכן טיוטת הסכם אחיד עליו יחתום כל לקוח מעוניין, כמו כן, יתואמו עימו או עם המתקין מטעמו הפרטים הטכניים הנדרשים.
הלקוח ידאג להשגת אישור מהרשות המקומית להצבת המתקן.
 
מרכיבי התעריף
בהתאם לעדכון ההסדרה, ולמכסה החדשה שנפתחה בגינה, הלקוחות המסחריים שיאושרו בין התאריכים 1.9.2010 ל- 31.8.2011 יזוכו בגין כל קוט"ש מיוצר ב- 151 אג'. 
הלקוחות הביתיים ימשיכו ליהנות מהמחיר שנקבע במכסה הראשונה, דהיינו 204 אג' עבור כל קוט"ש מיוצר, למצטרפים בשנת 2010, וזאת עד לסיום מכסה זו.
המחירים יוצמדו למדד המחירים לצרכן, יעודכנו אחת לשנה ויובטחו ל- 20 שנה.
 
חיוב בגין החשמל הנצרך – בהתאם לתעריף הצריכה הרגיל החל על מקום הצרכנות בתוספת תשלום קבוע נוסף לצרכן בעל מתקן פוטו-וולטאי.

הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- עלון המידע לחיבור מתקנים פוטו וולטאים
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- אמת מידה נספח ב'  (נוסחת עדכון חישוב התעריף למכירה החשמל הירוק לחברת החשמל)
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נוסחת התחשבנות (חישוב תעריף מכירת החשמל המיוצר לחברת החשמל)
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל – לוחות התעריפים 
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל – המחאת זכות – הקלה במימון מערכות סולאריות
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל-  ההחלטה המלאה
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל-  אמת מידה נספח א'
הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- רשימת אנשי הקשר בחברת החשמל להקמת מתקנים פוטו וולטאים

להנחיות וקישורים נוספים של הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל