התייעלות

תהליך ההתייעלות האנרגטית הינו תהליך אשר מטרתו – הקטנת צריכת האנרגיה של ארגון ללא פגיעה בתפעולו – עקרונות התהליך:

  • ניטור מדידה ובקרה – לפני ואחרי התהליך
  • שימוש באנרגיה הנדרשת ולא מעבר לכך – מניעת בזבוז מיותר
  • שימוש בטכנולוגיות יעילות יותר עבור אותן תוצאות (או יותר)

ניטור אנרגיה – "במה שלא נמדד ומבוקר לא ניתן לחסוך" – תחילתו של כל תהליך התייעלות בין אם הוא נעשה ע"י הלקוח או ע"י חברת גרינטופס אנרגיה מתחיל ונגמר בניטור מפורט של צריכות החשמל (אנרגיה) על מנת למצוא את נקודות אי היעילות בארגון ולאחר ההתייעלות לוודא את שמירת רמת היעילות לאורך זמן .

מניעת בזבוז – "להשתמש רק במה שצריך" – זהו מוטו ההתייעלות של החברה , רובנו משתמשים באנרגיה באופן חופשי ואיננו מודעים לעובדה שאם היינו צורכים רק את מה שנדרש הנוחות שלנו לא משתנה ולעומת זאת צריכת האנרגיה , הכסף וכפועל יוצא "החתימה הסביבתית" יקטנו משמעותית.

טכנולוגיות חלופיות – מאחר ותחום הייעול האנרגטי הינו תחום מולטי דיסיפלנרי ודורש מיומנויות רבות , עבור כל פרויקט גרינטופס מביאה את הפתרון האיכותי ביותר עם ראיה רחבה והתחשבות בגורמים רבים – לשם כך יצרנו מודל בו בכל תחום בחרנו לעבוד עם החברות המובילות באיכות ובשירות לצורכי פרויקט התייעלות אנרגטית.

בחברת גרינטופס אנרגיה התהליך מורכב מהשלבים העיקריים הבאים:

  • מדידה ומיפוי צריכת אנרגיה בארגון – סקר אנרגיה ומערכות ניטור.
  • החלטה על פתרון טכנולוגי במבחן היעילות הכלכלית והתפעולית
  • ביצוע הפרויקט ומימונו
  • אחזקה ובקרה לשמירת החיסכון לאורך זמן – ניטור מרחוק ואחזקה מונעת

למידע בנוגע לתכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית וצמצום בצריכת החשמל לחצו כאן

מסמכים ומקרי חקר להורדה בפורמט PDF