החלטות ומסמכי הרשויות על מערכות סולאריות בינוניות

החלטות ומסמכי הרשויות על מערכות סולאריות בינוניות

הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- ההחלטה המלאה בעניין הסדרה למתקני ייצור הגדולים מ 50kWp החלטה מלאה מערכות סולאריות בינוניות

הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נספח ג – דוגמא לכתב התחייבות לרישיון מערכות סולאריות בינוניותנספח ג – דוגמה לכתב התחייבות נספח ג לרישיון מערכות סולאריות בינוניות

הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נספח ד – נספח ד רישיון מותנה להקמת מתקן יצור מערכת סולרית בינונית

הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- נספח ה –נספח ה חיבור מתקן ייצור לרשת המתח הגבוה מערכות סולאריות בינוניות

הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- בינוניות שאלות ותשובות

הרשות לשירותים ציבוריים וחברת החשמל- רשימת אנשי הקשר בחברת החשמל להקמת מתקנים פוטו וולטאים