בניה ירוקה

גרינטופס אנרגיה משלבת כוחות ומאמצת את התקן הישראלי לבנייה ירוקה שאושר במליאת ראשי הערים של פורום ה- 15 בתאריך 23.6.2013. כחלק מהתייעלות אנרגטית, בקרה יעילה והתקנת מוצרים איכותיים ומקצועיים החוסכים לכל עירייה ותושביה משאבים רבים ואף תסייע להפתחתת מחירים של בנייה ירוקה.

קישור למסמך ההמלצות של הפורום ה- 15 הערים העצמאיות בדבר אימוץ התקן הישראלי לבנייה ירוקה לחצו כאן

בהתאם לסעיפים במסמך ההמלצות המוצרים שלנו נותנים מענה וניקוד גבוה במיוחד לפרויקטים של בנייה ירוקה

מוצרי גרינטופס אנרגיה נותנים את הנקודות הבאות על פי התקנים:

בבניה למגורים:

תקן 1.2.1
חיישני נוכחות ותאורת פנים 0.8 נקודות
חיישני נוכחות ותאורת חוץ 0.8 נקודות

תקן 1.2.5
בקרת 2 מערכות 0.8 נקודות
בקרת 4 מערכות 0.8 נקודות

תקן 5.6
בקרת נוכחות למיזוג בכל חדר 0.45 נקודות

בבניה למשרדים:

תקן 1.2.1
חיישן נוכחות ב- 75% מחדרי העבודה לתאורה 0.5 נקודות
חיישן נוכחות ב- 90% מהשטחים הטכניים כלליים 0.5 נקודות
כל גופי תאורת החוץ ימותגו דרך חיישן אור יום ונוכחות 0.5 נקודות

תקן 1.2.5
בקרת 2 מערכות 0.75 נקודות
בקרת 4 מערכות 1.5 נקודות

תקן 5.7
כיבוי מיזוג על בסיס נוכחות 0.25 נקודות

בבניה למסגרות חינוך:

תקן 1.2.1
חיישן נוכחות ב- 80% מחדרי הלימוד לתאורה 0.8 נקודות
חיישן נוכחות ב- 90% מהשטחים הטכניים כלליים 0.5 נקודות
כל גופי תאורת החוץ ימותגו דרך חיישן אור יום ונוכחות 0.5 נקודות

תקן 1.2.5
בקרת 2 מערכות 0.8 נקודות
בקרת 4 מערכות 1.6 נקודות

מלונאות:

חיישן מבוססי נוכחות בשטחים ציבוריים פנימיים 0.8 נקודות
חיישן מבוססי נוכחות בשטחים ציבוריים חיצוניים 0.8 נקודות

תקן 1.2.5
בקרת 3 מערכות 0.4 נקודות
בקרת 4 מערכות 0.8 נקודות
בקרת 5 מערכות 1.6 נקודות

תקן 5.6
כיבוי מיזוג על בסיס נוכחות 0.62 נקודות

בתי חולים:

חיישן מבוסס נוכחות בשטחים ציבוריים פנימיים 0.4/0.41 נקודות
חיישן אור יום הכולל עמעם לעמעום תאורה 0.8/0.83 נקודות
חיישן מבוסס נוכחות בשטחים ציבוריים חיצוניים 0.8/0.83 נקודות

תקן 1.2.5
בקרת 3 מערכות 0.4/0.41 נקודות
בקרת 4 מערכות 0.8/0.83 נקודות
בקרת 5 מערכות 0.16/0.166 נקודות

תקן 5.7
כיבוי מיזוג על בסיס נוכחות 0.47 נקודות